کمالشهر

خرمدشت

حصارک

چهارباغ

جاده قزل حصار

مهدی اباد

ملک اباد

قوهه

سیف اباد

سهیلیه

لشگراباد

قاسم گرجی

رامجین

زعفرانیه

زکی اباد

کهریزک

کردان

اغشت

برغان

اتیشگاه

تهراندشت

سرخاب

تنکمان

هشتگرد

هشتگرد جدید

فشند

طالقان

نظراباد

امداد خودرو کمالشهر

درخواست امداد

09302660522

09100975204

پنج دقیقه با ما فاصله دارین

شبانه روزی

ارائه فاکتور معتبر

مجهز به سیستم چرخ گیر

تعمیرات در محل

حمل به کل کشور

با تعرفه اتّحادیه

بدون آسیب به خودروی شما

امداد خودرو کمالشهر
امداد خودرو کمالشهر
امداد خودرو کمالشهر
امداد خودرو کمالشهر